Anna Jurewicz, wizjonerka nowoczesnej edukacji, nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem, trenerka liderów edukacji, założycielka Centrum Doskonalenia Nauczycieli RAZEM LEPIEJ, w rozmowie z Beatą Wasiluk porusza wiele ważnych tematów dotyczących polskiej edukacji, oraz naświetla jakie są potrzeby polskiej szkoły, aby stała się uczącą się organizacją kształcącą uczniów na miarę XXI w. Anna Jurewicz w swojej obszernej prelekcji:: – mówi o wizji nowoczesnej szkoły i praktycznie przeprowadza nas przez rozwiązania prowadzące do idealnego procesu edukacji, – odczarowuje prawo oświatowe, które okazuje się, że daje wiele możliwości i elastyczności dyrektorom szkoły oraz nauczycielom, – podaje swoją receptę na zmiany w polskiej edukacji, – porusza gorący temat ocen, wyjaśniając dlaczego blokują one wszechstronny rozwój ucznia, – daje wiele rad i wskazówek nauczycielom i rodzicom, – dzieli się własnym doświadczeniem ze szkoły, gdy pracowała jako nauczycielka, – zaraża pasją, otwiera nas na możliwość dokonania przemiany i prowokuje do działania mówiąc, że “system to My i od nas zależy jego zmiana, od małych kroczków i oddolnych inicjatyw”. Więcej o Annie Jurewicz można znaleźć: www.annajurewicz.pl https://www.facebook.com/CDNRazemLepiej