Rozmowa z Beatą Wasiluk, przedsiębiorczynią, współtwórczynią społeczności Kobiety i Moc o dawaniu sobie prawa do zmiany wyborów i mocy poszukiwania.