Badania pokazują, że coraz więcej kobiet pracuje w branży IT, obsadzanej do tej pory głównie przez mężczyzn. Szybka możliwości rozwoju i większe perspektywy sprawiają, że coraz więcej z nich myśli o karierze w branży. Dodatkowo według ankiet programistki, testerki i menedżerki odczuwają większą satysfakcję z pracy i są równo traktowane[1]. Jaka jest przyszłość kobiet w firmach informatycznych i technologicznych?

W sektorze IT wciąż przeważają programiści, deweloperzy, architekci, ale już dla przykładu stanowisko testera zostało zdominowane przez kobiety. W 2015 roku kobiety stanowiły 25 proc. pracowników społeczności IT, a obecnie liczba specjalistek w branży wzrosła do ok. 30 proc.[2] Mało tego, aż 60 proc. pytanych pań deklaruje zainteresowanie pracą w sektorze IT[3].

Dziewczyny stają się coraz bardziej high tech

Jak wskazuje raport Kobiety na Politechnikach[4], 57 proc. polskich studentów stanowią kobiety, w przypadku uczelni o kierunkach technicznych ich udział jest mniejszy i wynosi 36 proc. W przypadku kierunków informatycznych kobiety zajmują jedynie 15 proc. miejsc. Jednak te dane nie przesądzają o niskim udziale kobiet w branży, bo jak się okazuje aż 42 proc. specjalistek IT przebranżowiła się z kierunków ścisłych, przyrodniczych, nauk społecznych lub humanistycznych.

Bardzo często okazuje się, że zdobyte wykształcenie nie daje absolwentkom uczelni wyższych aż takiego zadowolenia, jakie odnajdują w branży IT po przebranżowieniu się. Co ciekawe, badania pokazują, że 72 proc. specjalistek IT jest bardziej usatysfakcjonowana swoją pracą, niż kobiety wykonujące inne zawody (55 proc.).[5]

Bardzo często okazuje się, że kompetencje miękkie takie jak m.in. umiejętność współpracy w grupie, komunikatywność, dobra organizacja czasu, są niezwykle pożądane w branży IT, dlatego też osoby po przebranżowieniu się dobrze odnajdują się w nowej roli, bo często posiadają niszowe w sektorze kompetencje lub umiejętności, tym samym umacniając swoją pozycję w nowej pracy.

– Choć pozycja kobiet w IT nie jest wciąż tak silna, jak pozycja mężczyzn, to zauważalnym jest większe zainteresowanie branżą przez panie. Wśród najczęściej wymienianych motywacji do pracy w IT należą obiecujące warunki pracy i płacy, perspektywy rozwoju i zwiększone możliwości. Nie bez znaczenia jest także poszerzające się zapotrzebowanie na pracowników IT, więc panie zapewniają sobie w taki sposób większą stabilność zatrudnienia – mówi Dagmara Modrzejewska, Senior Service Management Consultant  z Capgemini.

GirlsPower – kobiety w IT trzymają się razem

Kobiety w branży IT umacniają swoją pozycję poprzez liczne inicjatywy, zrzeszenia, fundacje i organizacje, w których nawzajem mogą się wspierać. Geek Girls Carrots czy Women in Technology – to tylko przykłady prężnie działających organizacji, których naczelnym celem jest wsparcie kobiet w sektorze technologicznym. Coraz więcej uczestniczek przyciągają szkolenia, kursy lub konferencje skupione na tematach IT.

– To szalenie ważne, aby kobiety nie czuły się samotne w branży IT. Organizowane są liczne wydarzenia i inicjatywy, które zrzeszają z roku na rok coraz więcej uczestniczek, pokazują nowe możliwości i przede wszystkim dają świadectwo kobiet w IT. Dzięki takim inicjatywom wiele kobiet decyduje się na zmianę swojej dotychczasowej pracy na IT – mówi Dagmara Modrzejewska.

Polskie programistki znają średnio 4 języki programowania, to dokładnie tyle samo co ich koledzy z branży. Są idealnie dopasowane do zapotrzebowania rynku IT, ale jednocześnie są wobec siebie znacznie bardziej krytyczne i często nie wierzą w swoje możliwości. Wszelkie inicjatywy, których zadaniem jest wspieranie kobiet z branży, odgrywają tutaj ogromne znaczenie.

Mama za komputerem

Kobiety, decydując się na pracę w branży IT, bardzo często biorą pod uwagę kwestie elastyczności pracy, dostępność modelu pracy zdalnej lub w dogodnym systemie godzinowym jest dla wielu – zwłaszcza mam – strzałem w dziesiątkę. Aż 77 proc. badanych specjalistek IT[6] ma możliwość pracy z domu, co jest znacznym ułatwieniem dla osób godzących pracę zawodową z wychowywaniem dzieci.

– Capgemini jest przykładem organizacji, w której pracujący rodzice otrzymują szereg możliwości na pogodzenie życia zawodowego z prywatnym. Organizacja dbając o priorytety oferuje swoim pracownikom na wielu stanowiskach m.in. elastyczne godziny pracy, czy też  możliwość pracy z domu, uwzględniamy także potrzeby najmłodszych, oferując im np. lekcje programowania, co się świetnie sprawdza. Przy okazji dziecko ma możliwość lepszego zrozumienia pracy swojego rodzica – mówi Dagmara Modrzejewska.

Spośród badanych specjalistek IT posiadających dzieci, 56 proc. ocenia pogodzenie obowiązków zawodowych z prywatnymi jako łatwe. W przypadku innych branż tylko 44 proc. badanych zgadza się z tym stwierdzeniem. [7]

Po sukces do IT

Jednym z powodów, dla którego panie decydują się na pracę w IT są stosunkowo dobre zarobki, jednak pensja wcale nie jest najważniejszym aspektem, który kobiety biorą pod uwagę decydując się na pracę w IT. Jak wskazują badania[8], to możliwość rozwoju i dobra atmosfera są kluczowymi czynnikami przyciągającymi chętne do pracy. Z badania nt. społeczności IT wynika, że właśnie dobra atmosfera i relatywnie niski poziom stresu w branży IT to norma, a więc dla wielu jest to po prostu wymarzone miejsce do pracy, doskonalenia i rozwoju[9].

Polem do ciągłego rozwoju i pracy jest zachęcenie młodych dziewczyn do zainteresowania się kierunkami rozwoju w stronę nowych technologii, ponieważ brakuje im wciąż odpowiednich wzorców.

– Dużym wyzwaniem jest brak wzorców – kobiet, które w sektorze technologiczno-informatycznym osiągnęły sukces. Sytuacji, w których prezentuje się takie autorytety jest niezwykle mało zarówno w mediach, jak i w szkołach. To duży problem. Okazuje się bowiem, że dziewczyny chętniej decydują się na takie zawody, które dobrze znają. Należy zastanowić się zatem w jaki sposób możemy dostarczać takich wzorców – trzeba to robić w sposób świadomy, zrównoważony, by zmieniać świadomość społeczną – mówi dr Bianka Siwińska, CEO Perspektywy Education Foundation.

Tutaj także swoją ogromną rolę odgrywają liczne organizacje i inicjatywy na rzecz kobiet w IT. Między innymi Capgemini organizuje inicjatywy edukacyjne, jak IT Girls rEvolution Academy, mające na celu wyrównanie szans młodych dziewcząt w nauce programowania i rozwoju kompetencji cyfrowych. Udostępnia również bezpłatne szkolenia z zakresu IT, z  których mogą korzystać dziewczyny i kobiety na platformach Cyber Plac i Młodzi Programiści.

Choć zdecydowanie branża IT nie jest jeszcze kobietą, to obserwować można znaczny wzrost zainteresowania pań tematami i stanowiskami o charakterze informatyczno-technicznym. Branża staje się coraz bardziej interdyscyplinarna, wymagająca wielu kompetencji i dużej elastyczności. Z pewnością znaczenie kobiet w tym sektorze będzie rosło.

[1] Fundacja Carrots, Kobiety w IT – Raport 2018

[2] No Fluff Jobs Insights – Kobiety w IT 2020

[3] tamże

[4] Ośrodek Przetwarzania Informacji, Fundacja Edukacyjna Perspektywy, kobiety na politechnikach Raport 2020

[5] Fundacja Carrots, Kobiety w IT – Raport 2018

[6] No Fluff Jobs Insights – Kobiety w IT 2020

[7] Fundacja Carrots, Kobiety w IT – Raport 2018

[8] No Fluff Jobs Insights – Kobiety w IT 2020

[9] Bulldogjob.pl; Badanie Społeczności IT 2020