Praca zdalna stawia przed nami wiele wyzwań. Potrzebujemy na nowo nauczyć się dbać o siebie, tworzyć nawyki wspierające naszą koncentrację, planowane czasu, dbanie o różne “poza pracowe” aspekty naszego życia. W rozmowie z Katarzyną Dujanowicz – Excecutive Coachem MCC ICF, Trenerką i Konsultantką Biznesu – szukamy odpowiedzi na pytanie Jak dbać o siebie w czasach pracy on line? Kasia Dujanowicz tak pisze o sobie: “Przywództwo i zarządzanie są moją pasją. Od 10 lat prowadzę warsztaty dla liderów rozwijające ich kompetencje przywódcze i coachingowe. Pracuję zarówno indywidualnie w executive coachingu, jak i w coachingu zespołowym, współpracując z zespołami i kluczowymi liderami. Patrzę na organizację jako system, w którym kluczowe jest zbudowanie dobrych relacji i współodpowiedzialność za wyniki. Jestem coachem, który inspiruje, motywuje i mobilizuje innych do skutecznego przeprowadzania zmian, zarówno w obszarach biznesowych, zawodowych, jak i osobistych.” www.dujanowicz.pl Rozmowę prowadzi Kaja Kozłowska www.kobietyimoc.com