Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy zmieniła się znacząco na przestrzeni ostatnich 30 lat, ale nadal jest dużo do zrobienia. Według tegorocznego raportu Women in Work Index 2020 firmy PWC, luka płacowa wciąż wynosi 5,3 proc. na niekorzyść kobiet. Zaledwie 10 proc. stanowisk w radach nadzorczych obejmują kobiety. Dlaczego warto inwestować w zwiększanie ich aktywności na rynku pracy i jak to zrobić?

Liczne badania wskazują, że dbanie przez firmy o równouprawnienie w miejscu pracy wyraźnie przekłada się na lepsze wyniki biznesowe. Dobrze zbalansowane i różnorodne zespoły mają dostęp do większej ilości doświadczeń i umiejętności oraz są otwarte na nowe pomysły i rozwiązania. Równość popłaca również w aspekcie zatrudnienia – firmy dbające o reprezentatywność obu płci, łatwiej przyciągają najbardziej utalentowanych pracowników oraz dłużej utrzymują ich w organizacji.

Równouprawnienie w życiu zawodowym przekłada się również na finanse państwa – skuteczna transformacja rynku pracy w kierunku równości, według szacunków firmy McKinsey, pozwoliłoby na uzyskanie dodatkowego 1,3 bln zł w skumulowanym PKB Polski do 2025 r., a w samym 2025 r. polska gospodarka zyskałaby dodatkowe 270 mld zł1.

Skoro więc praca kobiet jest tyle warta, to skąd istniejące na rynku nierówności? Ocenia się, iż za różnicę w aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w dużej mierze odpowiadają czynniki instytucjonalne, takie jak różnice w wieku emerytalnym, konstrukcja systemu podatkowo – zasiłkowego, czy obecność polityk wspierających łączenie życia osobistego z zawodowym. Istotne są również stereotypy i mniejsza śmiałość kobiet w walce o wyższe stanowiska. Ten ostatni aspekt może być skutecznie zniwelowany przez same kobiety.

 Mimo wielu zmian na lepsze, polski rynek pracy wciąż pokazuje dysproporcje – szczególnie widać to na szczycie biznesowej hierarchii. Polskie firmy dostrzegają już siłę i znaczenie płynące z dbania o równouprawnienie na rynku pracy, wciąż jednak wiele kobiet obawia się konkurować o najwyższe stanowiska. Dlatego stworzyliśmy studia dla kobiet mających ambicje wejść na wyższy poziom zawodowych kompetencji, prowadzone przez kobiety (choć nie wyłącznie!), które już tę drogę pokonały. Wiemy, że to podejście się sprawdza, bo blisko 30 proc. absolwentek pierwszej edycji Akademii Przywództwa Kobiet LiderShe awansowało na wyższe stanowiska zarządcze – mówi dr Anna Kieszkowska-Grudny, współzałożycielka Stowarzyszenia LiderShe, inicjatorka i kierowniczka studiów Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe.

1 McKinsey & Company, 2017, Potęga równości Jak i dlaczego warto wspierać kobiety w karierze zawodowej? www.mckinsey.pl dostęp do: https://www.mckinsey.com/pl/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Polska/Raporty/Potega%20rownosci%20Jak%20I%20dlaczego%20warto%20wspierac%20kobiety%20w%20karierze%20zawodowej/McKinseyPotgarwnociJakidlaczegowartowspierakobietywkarierzezawodowej.pdf