W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2019 r. uczestniczyło 4 319 kobiet posiadających maksymalnie roczny staż pracy. Zdecydowaną większość (70 proc.) stanowiły kobiety w wieku 18-25 lat. Najczęściej posiadanym wykształceniem było wyższe magisterskie (30 proc.), średnie pomaturalne oraz wyższe zawodowe (licencjackie/inżynierskie) – po 24 proc.

Mediana wynagrodzeń kobiet w pierwszym roku pracy wyniosła 3 300 PLN, a 25 proc. zarabiało poniżej 2 700 PLN.

Schemat 1. Wynagrodzenia całkowite kobiet w pierwszym roku pracy w 2019 roku (brutto w PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku

Najwyższe wynagrodzenia otrzymywały kobiety zatrudnione w branży technologii informatycznych oraz bankowości. Najniższe płace otrzymywały zatrudnione w sektorze publicznym.

Wykres 1. . Mediana wynagrodzeń całkowitych kobiet w pierwszym roku
pracy w wybranych branżach w 2019 r. (brutto w PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 r.

Porównując płace kobiet z maksymalnie rocznym stażem pracy w poszczególnych województwach, można zauważyć, iż najwyżej opłacano je w województwie mazowieckim (3 800 PLN). Na drugim miejscu ex aequo znalazły się województwa dolnośląskie i małopolskie – 3 500 PLN.

Wykres 2. Mediana wynagrodzeń całkowitych kobiet w pierwszym roku pracy
w województwach w 2019 r. (brutto w PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 r.

Kobiety w pierwszym roku pracy wyższe pensje otrzymywały w firmach z przewagą kapitału zagranicznego.

Wykres 3. Wynagrodzenia kobiet w pierwszym roku pracy w firmach z przewagą
kapitału polskiego i zagranicznego w 2019 roku (brutto w PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 r.

Najwyższe wynagrodzenia otrzymywały kobiety zatrudnione w największych podmiotach liczących co najmniej 250 pracowników. Płace powyżej 3 000 PLN otrzymywały także zatrudnione w firmach liczących od 10 do 49 pracowników. Najniższe pensje otrzymywały kobiety pracujące w podmiotach liczących maksymalnie 9 osób.

Wykres 4. Mediany wynagrodzeń całkowitych kobiet w pierwszym roku pracy w firmach
różnej wielkości w 2019 roku (brutto w PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 r.

Na koniec porównano wynagrodzenia kobiet w pierwszym roku na pięciu najczęściej wskazywanych stanowiskach. Najwyższe wynagrodzenia otrzymywały kobiety zatrudnione na stanowisku księgowej. Było to również jedyne stanowisko, na którym mediana wynagrodzenia przekroczyła 3 500 PLN.

Tabelka 1. Wynagrodzenia kobiet w pierwszym roku pracy na pięciu najpopularniejszych
stanowiskach w 2019 r. (brutto w PLN)

stanowisko 25% zarabiało poniżej mediana 25% zarabiało powyżej
księgowa 2 781 PLN 3 500 PLN 4 278 PLN
asystent do spraw księgowości 2 350 PLN 2 958 PLN 3 548 PLN
referent (administracja państwowa) 2 500 PLN 2 900 PLN 3 300 PLN
pracownik administracyjny 2 500 PLN 2 870 PLN 3 500 PLN
sprzedawca 2 392 PLN 2 593 PLN 3 000 PLN

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75 proc. osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25 proc. powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25 proc. osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75 proc. powyżej 2 000 PLN.

źródło: wynagrodzenia.pl