Maggie Biernacka: Jak mogę stworzyć własną, niezachwianą (bulletproof) markę ?

Marką nie jest tylko logo ani wyłącznie nazwa firmy. W dzisiejszych czasach można oznaczyć usługę, osobę, a nawet koncepcję w taki sam sposób, jak oznacza się marką produkty lub firmy.